Wil jij maatschappelijk betrokken zijn en je vakkennis overdragen? Dan zoeken wij jou!

De Participatiefabriek

De Participatiefabriek is een arbeidsmarktgericht project van welzijnsorganisatie De Schoor in samenwerking met het Sociaal Domein van de Gemeente Almere. Het doel is het bieden van perspectief op betaald werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De Participatiefabriek begeleidt werkzoekenden uit Almere bij het maken van concrete stappen naar een betaalde baan. Het terugvinden van de eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.

Aanbod

De Participatiefabriek biedt werkzoekenden uit Almere met een bijstandsuitkering die graag weer aan de slag willen:

● Een sociaal bedrijf met werkervaringsplaatsen
● Maatschappelijke betrokkenheid
● Talentontplooiing
● Begeleiding in het sollicitatieproces

Doelgroep

De Participatiefabriek is er voor werkzoekenden uit Almere met een (bijstands)uitkering die graag weer aan de slag willen:

Prioritaire doelgroepen:

● 45-plussers
● Werkzoekenden met een taalachterstand (waaronder statushouders)