Deelnemer / Werkzoekende

De Participatiefabriek is een arbeidsmarktgericht project van De Schoor en werkt samen met de Gemeente Almere. Wij zijn er voor werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt die graag weer aan de slag willen waaronder:

  • (Kwetsbare) werkzoekende 45-plussers met een bijstandsuitkering.
  • Alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering.
  • Statushouders.

Het talent van de deelnemers nemen wij als uitgangspunt. Werkzoekenden vinden bij ons een plek waar ze hun talent kunnen inzetten en ontplooien. Dat betekent dat deelnemers enerzijds aan de slag gaan binnen ons sociaal bedrijf met werk dat aansluit op hun talent en anderzijds een persoonlijk ontwikkelingstraject volgen. Hierdoor komen de deelnemers weer in hun kracht te staan en vergroten zij hun kans op het vinden van betaald werk.

Werken in een sociaal bedrijf

De Participatiefabriek werkt met een leermeester-gezel systeem. Dat betekent dat deelnemers (gezellen) gekoppeld worden aan zelfredzame werkzoekenden/vrijwilligers (leermeesters). Deze leermeesters zijn vaak expert op hun werk/leergebied en begeleiden de gezellen. Er vindt onderlinge kennisoverdracht plaats en er wordt werkervaring opgedaan. Het terugvinden van de eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is daarbij het uitgangspunt.

De Participatiefabriek is een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf binnen een aantal buurtcentra van De Schoor. Er wordt gewerkt binnen verschillende gebieden waarin de leermeesters de leidende rol op zich nemen: beheer & administratie, horeca, wijkgerichte activiteiten en marketing & communicatie. Ook werken aan de wijkkrant, bij de wijk-tv of in ons medialab behoort tot de mogelijkheden. Zo kan iedere deelnemer aan de slag met werk dat aansluit op zijn of haar talent en levert aldus een actieve bijdrage aan een project in het buurtcentrum, op wijkniveau of voor het werkervaringsproject zelf.

Een stap verder kunnen deelnemers via De Participatiefabriek geplaatst worden op een leerplaats of stage. Daar kunnen dan weer nieuwe dingen geleerd worden en zo kan de deelnemer met deze opgedane werkervaring zijn of haar arbeidsmarktkansen verder vergroten.

Het persoonlijke ontwikkelingstraject

Naast de inzet binnen de werkgebieden krijgen alle deelnemers professionele ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk. Voor wat, hoort wat. Deelnemers doorlopen een aantal fases bij De Participatiefabriek om zich weer voor te bereiden op de huidige arbeidsmarkt.

Na het intakegesprek volgt een introductieprogramma, krijgen deelnemers diverse trainingen (bijvoorbeeld empowerment en sollicitatietraining) en begeleiding in hun sollicitatieproces. Daarnaast zijn er voor statushouders conversatielessen Nederlands. Het persoonlijke ontwikkelingstraject bij De Participatiefabriek is maatwerk: het begeleidingsteam bekijkt voor iedere deelnemer wat hem of haar kan helpen bij het vinden van betaald werk.

Benieuwd naar ervaringen van ‘oud’ deelnemers? Bekijk hier ons magazine met “succesverhalen”.

Aanmelden

Ben je al doorverwezen door de Gemeente Almere naar De Participatiefabriek, dan verwelkomen we je graag op onze informatieochtend/middag waar je verder geïnformeerd wordt.

Ben je nog niet doorverwezen, maar heb je wel een uitkering volgens de Participatiewet (bijstandsuitkering) en ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je Klantmanager bij de Sociale Dienst van de Gemeente Almere om je aan te melden.

Andere belangstellende werkzoekenden kunnen gebruik maken van het contactformulier.