Missie en visie

Missie

Het leven van bijstandsgerechtigden verbeteren met zinvolle wijkgerichte activiteiten en begeleiding naar betaald werk.

Visie

Wij streven ernaar de bijstandsgerechtigden te begeleiden naar het maken van concrete stappen op weg naar een betaalde arbeidsplaats. Dit doen wij door middel van het inzetten van individueel talent op wijkgerichte activiteiten. Ons doel is om de bijstandsgerechtigden een plek te geven in het arbeidsproces die aansluit op hun talent.

Kernwaarden

Onze vier kernwaarden zijn lef, talentontplooiing, teamwork en verbinden.

Lef

De Participatiefabriek is een organisatie met lef. Wij worden gedreven door ambitie, erkenning, trots en zelfvertrouwen. Wij zijn continu in beweging, durven buiten de gebaande paden te treden en gaan uit van mogelijkheden.

Talentontplooiing

Ieder mens heeft een talent. Bij De Participatiefabriek krijgen de deelnemers de kans om dit talent te laten zien, om het te ontplooien en optimaal te benutten.

Teamwork

Met elkaar maken we een succes van de organisatie. We staan open voor elkaars ideeën en meningen, en delen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Verbinden

De Participatiefabriek werkt vanuit het buurtcentrum: een centraal punt in een woonwijk. Wij ondersteunen buurtactiviteiten en gaan de dialoog aan met de bewoners in de wijk. Intern komt de verbinding tot uitdrukking als saamhorigheid en betrokkenheid met en tussen de deelnemers.