Onze werkwijze

De Participatiefabriek is een arbeidsmarktgericht project van De Schoor, Welzijn in Almere en heeft een samenwerkingsverband met de Gemeente Almere. Wij richten ons op werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het talent van de deelnemers nemen wij als uitgangspunt. Werkzoekenden vinden bij ons een plek waar ze hun talent kunnen gebruiken en ontplooien. De deelnemers van De Participatiefabriek zetten dit talent in voor activiteiten die we organiseren voor de wijken waarin Het Boegbeeld (Literatuurwijk) en ’t Kardoes (Staatsliedenwijk) gevestigd zijn en voor de stad Almere. Hierdoor komen de werkzoekenden weer in hun kracht te staan en vergroten zij niet alleen hun netwerk, maar ook hun kans op het vinden van betaald werk.

“De Participatiefabriek helpt mensen aan het werk en daar ben ik trots op”
Froukje de Jonge, oud-wethouder Gemeente Almere (2014 – 2018)

De leermeester-gezel werkwijze

De Participatiefabriek past een oude beproefde werkwijze opnieuw toe. Het is de leermeester-gezel werkwijze. Iets wat vroeger werkte, getransformeerd naar een vernieuwd hedendaags concept. Werkzoekenden met afstand tot de arbeidsmarkt of waarbij belangrijke werkervaring ontbreekt, worden gekoppeld aan een leermeester. De leermeester is vaak een expert op zijn leergebied maar net als de gezel, tijdelijk niet actief op de arbeidsmarkt. Er vindt onderlinge kennisoverdracht plaats en er wordt werkervaring opgedaan. Wij zoeken verbinding met de buurt door activiteiten voor en met bewoners van de wijk op te zetten. De werkzoekende levert, met behoud van uitkering, een tegenprestatie aan de wijk en de stad Almere. Wij bieden dus niet alleen kans op ontwikkeling aan werkzoekenden, tegelijkertijd geven we een hoge mate van dienstverlening aan de wijk terug. Naast het werktraject loopt er ook een traject van coaching en begeleiding. Elke deelnemer levert een bijdrage aan het project en krijgt daarnaast professionele ondersteuning bij de zoektocht naar betaald werk. Voor wat, hoort wat. En juist deze combinatie maakt het mogelijk dat onze uitstroom naar betaald werk zo hoog ligt. Iets waar we best trots op zijn!

Doel

Het verkrijgen van perspectief op betaald werk is het doel voor de deelnemers bij De Participatiefabriek. De deelnemers worden door intensieve trainingen (empowerment trainingen, sollicitatietrainingen) en jobcoaching begeleid in hun sollicitatieproces.