Begeleider / Vrijwilliger

Deelnemers aan het arbeidsmarktgericht project De Participatiefabriek worden in hun zoektocht naar betaald werk begeleid. Deze begeleiding wordt verzorgd door een vast team vanuit De Schoor, door zelfredzame werkzoekenden en door vrijwilligers.

Onze werkwijze

De Participatiefabriek past een oude beproefde werkwijze opnieuw toe.

Via een leermeester-gezel verhouding begeleiden zelfredzame werkzoekenden met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (leermeesters), mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt (gezellen) in een zelfstandig functionerend sociaal bedrijf. Iets wat vroeger werkte, getransformeerd naar een vernieuwd hedendaags concept.

De leermeester, zowel vrijwilliger als werkzoekende met ervaring maar tijdelijk niet actief op de arbeidsmarkt, is vaak een expert op zijn leergebied en begeleidt gezellen. Er wordt gewerkt binnen verschillende werkgebieden waarin de leermeester de leidende rol op zich neemt: beheer & administratie, horeca, wijkgerichte activiteiten en marketing & communicatie. Ook werken aan de wijkkrant, bij de wijk-tv of in ons medialab behoort tot de mogelijkheden.

Vrijwilligers en zelfredzame werkzoekenden kunnen er ook voor kiezen om trainingen (bijvoorbeeld empowerment en sollicitatietraining) te geven aan deelnemers, of de taak op zich te nemen van jobcoach en daarmee deelnemers te begeleiden in hun sollicitatieproces.

Deze werkwijze is de belangrijkste sleutel tot succes. Kijkend naar hun talenten worden werkzoekende leermeesters en gezellen aan elkaar gekoppeld en zij delen daardoor hun kennis en ervaring. Samen leveren ze een actieve bijdrage aan een project in het buurtcentrum, op wijkniveau of voor het werkervaringsproject zelf.

Op die manier biedt De Participatiefabriek niet alleen kansen op ontwikkeling aan werkzoekenden, maar geeft zo ook een hoge mate van dienstverlening aan de wijk terug.

Wat biedt De Participatiefabriek werkzoekenden?

 
  • Werkervaringsplekken binnen de eigen organisatie of diverse wijkgerichte projecten.
  • Talentontplooiing door coaching en bemiddeling die onder begeleiding van een van onze professionele jobcoaches actief gericht is op het vinden van werk.
  • Maatschappelijke betrokkenheid.
  • Structuur en netwerkmogelijkheden.
  • Een gemotiveerde en sociale werkomgeving.

Werkzoekenden die zich inzetten als leermeester of als coach/trainer doen dit na toestemming van het UWV met behoud van hun uitkering. In ruil voor hun bijdrage krijgen ze niet alleen de kans om hun netwerk uit te breiden, (nieuwe) werkervaring op te doen maar krijgen zij ook begeleiding en coaching op weg naar een nieuwe betaalde baan.

Wat biedt De Participatiefabriek vrijwilligers?

  • Een waardevolle werkervaring voor op je cv.
  • Een verbreding en een verdieping van je vakkennis door intervisie en cursussen.
  • Interessante ontmoetingen met vakgenoten.
  • Het leveren van een maatschappelijke bijdrage door de inzet van jouw talenten.

Vacatures

Voor leermeester en specifieke rollen zijn wij op zoek naar mensen die een bijdrage willen leveren aan ons werkervaringsproject.

Geïnteresseerd welke vacatures momenteel beschikbaar zijn?