Persbericht Almere Zaken Froukje de Jonge

Almere Zaken nr 02 mei 2018 - Foto aangeleverd, Froukje de Jonge

De uitkomsten van de begeleidingsmethode in Almere zijn landelijk relevant omdat, hoewel steeds meer mensen een baan vinden, de groep van 45-plussers onder degene die daar nog niet in slagen zeer groot is. Met de juiste vorm van begeleiding kunnen dus veel van deze 45-plussers wel aan werk komen. De 45-plus-aanpak in Almere staat voor een nieuwe manier van werken. Klantmanagers hebben meer tijd gekregen om intensieve begeleiding te geven aan de bijstandsgerechtigden. Daardoor kunnen ze gerichter naar de persoonlijke situatie van mensen kijken. Wethouder Froukje de Jonge: “Het geheim van dit scces is aandacht. Het gaat er om mensen niet als een nummertje te behandelen maar als personen. Ik ben heel blij voor de 154 mensen die nu aan de slag zij . De positieve impact die dat met zich meebrengt op hun hele leven is echt enorm groot”. Scholing

Binnen de aanpak is een maatwerkbudget beschikbaar dat klantmanagers inzetten voor scholing of andere maatregelen die een betaalde baan voor een bijstandsgerechtigden dichterbij bregen. Eén van de meest succesvolle trajeten binnen de aanpak is samenwerking tussen de gemeente en het UWV. In het traject wordt een gemengde groep van WW- en bijstandsgerechtigden van 45 jaar en ouder gedurende 10 weken intensief begeleid. De succesfactor zit in het feit dat de trainers de deelnemers begeleiden en direct met werkgevers in contact staan over vacatures. Juist voor 45 plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nog steeds vaak een minder goed imago hebben bij werkgevers, blijkt dit goed te werken. Effectonderzoek

De gemeente heeft in juni 2017 in het kader van het landelijke kennisprogramma “Vakkundig aan het werk” een subsidie van 150.000 toegewezen gekregen voor het doen van effectonderzoek naar de Almeerse 45 plus aanpak. Onderzoeksbureau Regioplan voert het onderzoek uit, en is daarmee in september 2017 gestart. De eindrapportage van dat onderzoek is gereed in juni 2019, maar voor die datum kan Almere op basis van deze resultaten en eerder kwalitatief onderzoek door Windesheim Flevoland deze begeleidingsmethode van 5-plussers andere steden en gemeenten van harte aanbevelen.