Werkzoekende 45-plusser terug in collegebanken

STAD – Hogeschool Windesheim Flevoland opent de collegedeuren voor 45-plussers die deelnemen aan het werkervaringstraject van de Participatiefabriek. Werkzoekenden kunnen op de hogeschool hoorcolleges volgen en kennis opdoen die past bij het ontwikkelingstraject dat zij volgen om (weer) aan een betaalde baan te komen. Studenten verdiepen zij zich voor én na de hoorcolleges zelfstandig in de leerstof. (Foto: Studio Fred Rotgans / foto Rinus Lettinck) Studenten verdiepen zij zich voor én na de hoorcolleges zelfstandig in de leerstof. (Foto: Studio Fred Rotgans / foto Rinus Lettinck)

De Participatiefabriek helpt werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt via begeleiding met onder andere het opbouwen van hun cv, zodat zij hun talent ontwikkelen, kunnen laten zien én optimaal benutten. Elke deelnemer levert met zijn of haar talenten een eigen bijdrage aan het traject en krijgt in ruil daarvoor professionele ondersteuning.

Certificaat
Vanuit Windesheim Flevoland is Hasib Moukaddim, hogeschoolhoofddocent Social Work, nauw betrokken bij het project: “We hebben een slim concept van ‘aanschuifonderwijs’ ontwikkeld”, vertelt Hasib, “na een intake kiezen 45-plussers twee onderwijsmodulen die ze een halfjaar volgen. Aan de hand van een literatuuroverzicht en met een op maat gemaakte handleiding verdiepen zij zich voor én na de hoorcolleges zelfstandig in de leerstof. Na afloopt ontvangen zij een deelnamecertificaat, dat zij op hun cv kunnen zetten.”

Participatiefabriek
De Participatiefabriek is een werkervaringsproject van welzijnsorganisatie De Schoor, dat in nauwe samenwerking met de gemeente Almere tot stand is gekomen. Een van de voornaamste doelgroepen zijn 45-plussers die moeilijk aansluiting vinden op de betaalde arbeidsmarkt, ondanks het feit dat de arbeidsmarkt weer aantrekt.
In de vorm van de beproefde werkwijze leermeester-gezel gaan deelnemers aan de slag met wijk- en stadsactiviteiten die passen bij hun interesses en talenten. Het terugvinden van eigen waarde door het (her)ontdekken van het eigen talent is hierbij het uitgangspunt

Deelnemen
45-plussers die op zoek zijn naar een baan en ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen contact opnemen via het e-mailadres: participatiefabriek@deschoor.nl. Meer informatie: participatiefabriek.nl. en Windesheimflevoland.nl.